ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Otazníky kolem SD3

SOUHRN PRO OBCE, STAROSTY A ZASTUPITELE:

– 6 HLAVNÍCH MÝTŮ O DÁLNICI A ARGUMENTY, KTERÉ JE VYVRACÍ 
– DÁLNICE PŘEDSTAVUJE PRO OBCE VÁŽNÁ RIZIKA A OHROŽENÍ
– PROJEKT SD3 TRPÍ ŘADOU VAD A NEMŮŽE NAPLNIT OČEKÁVÁNÍ PŘÍZNIVCŮ

Přehledný dokument k těmto tématům si můžete STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF.


PRO VEŘEJNOST:

ZÁKLADNÍ MÝTY A JEJICH VYVRÁCENÍ

„STŘEDOČESKÁ DÁLNICE D3 VEDE DO PRAHY“

Dálnice D3 do Prahy nevede, má být připojena na dosud nedořešený a problematický okruh u Jesenice, při čemž odtud odpovídající spojení s městem chybí. V případě realizace SD3 = dopravní katastrofa. 

„ZÁMĚR DÁLNICE JE VE VEŘEJNÉM ZÁJMU“

Veřejný zájem nebyl zjišťován, ani objektivně doložen, stejně tak jako nadřazenost dálnice ostatním veřejným zájmů, jako např. zdraví lidí, kvalitní životní prostředí, ochrana vodních zdrojů aj.  SD3 prosazuje zájmová skupina firem a lidí. 

„UŽ JE ROZHODNUTO, ŽE DÁLNICE BUDE A KUDY POVEDE – MUSÍTE SE S TÍM SMÍŘIT“

V tomto duchu jednají zástupci ŘSD, někteří politici a většina neinformované veřejnosti.  Věc je stále otevřená a je možné ji ovlivnit. Důležitá správní řízení (územní, stavební aj.) ještě nezačala, je napadána platnost EIA, zdroje financí nejsou k dispozici. Ev. stavbu plánuje ŘSD začít v roce 2024, velmi pravděpodobně však tento termín nebude dodržen. 

„DÁLNICE JE PŘÍNOSEM PRO OBCE“

Dálnice způsobí spíše nestabilitu a závislost na vzdálenějších regionech, než místní rozvoj. Většina obcí bude mít k dálnici komplikovaný přístup a nebudou mít ani nájezd. Naopak se jich citelně dotknou negativní vlivy a budou postiženy např. při objížďkách či zácpách na dálnici.

„DÁLNICE USNADNÍ SPOJENÍ S PRAHOU“

Dálnice nás nepřivede rychleji do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy u Jesenice a způsobí i na jižním okraji Prahy další problémy.

„DÁLNICE JE LÉK NA ZDEJŠÍ DOPRAVNÍ PROBLÉMY“

Dopravní problémy regionu dálnice bohužel vůbec neřeší, naopak je zhoršuje. Zintenzivní tranzitní dopravu, způsobí problémy v okolí přivaděčů, degraduje důležité silnice na nižší stupeň významnosti (II. a III. třída), zhorší prostupnost krajiny a přístup na pozemky.

„S DÁLNICÍ PŘITEČE VODA“

Problémy s vodou se stavbou SD3 nekončí, ale začínají. Místo hospodaření a vodní soběstačnosti vnucuje Krajský úřad a ŘSD obcím závislost na dodávkách, zvyšování vodního dluhu v krajině a nákup vody. Dopustit, aby voda z krajiny mizela, dopustit zničení zdrojů stavbou dálnice a pak vodu prodávat může být strategie, jak lidi ovládat či vydírat.

„DÁLNICE ZKVALITNÍ ŽIVOT V REGIONU“

Dosud region profituje z málo dotčené krajiny a turistického ruchu, což je však dálnicí ohroženo. SD3 neuleví kraji od hluku, emisí a stresu z dopravy, ale přispěje k jejich plošnému zvýšení. SD3 totiž především nabídne cestu kamionům, kterých se např. v Německu snaží zbavit a způsobí zamoření okolní krajiny průmyslovými stavbami. 

„DÁLNICE ULEVÍ PŘETÍŽENÝM SILNICÍM OD DOPRAVY“

Dálnice naopak indukuje další dopravu: 60 – 90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici. Sama realizace D3 je v nedohlednu, zatímco vážnější problémy s již připraveným řešením jsou kvůli ní odsouvány – např. zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici I/3 (tzv. Benešovské).