ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Základní parametry projektu SD3

STŘEDOČESKÁ D3 CELKOVĚ (TZN. ZÁPADNÍ VARIANTA), podrobná dokumentace ZDE

DÉLKA TRASY: 60 km

ŠÍŘKA TĚLESA DÁLNICE: 50 m

VÝŠKA NÁSPŮ/ZÁŘEZŮ: max. 30 m, most přes Sázavu ve výšce 110 m

NÁKLADY: 60 mld. Kč

NÁKLADY NA 1 KM: 1 mld. Kč

POČET MOSTŮ: až 20

POČET TUNELŮ: 7

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÉ V ROCE 2030: 48 000 vozidel/den (u Jesenice), 28 000 vozidel/den (u Mezna)

POČET ODPOČÍVEK: min. 3 obousměrné

ZÁBOR PŮDY SAMOTNOU DÁLNICÍ: 410 ha (zemědělská + lesní)

ZÁBOR PŮDY SOUVISEJÍCÍMI OBJEKTY A PŘI STAVBĚ: nezjištěno

POČET MIMOÚROVŇOVÝCH KŘÍŽENÍ: 10

POČET SJEZDŮ: nezjištěno

SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽE: počet a rozloha neznámá

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY (UVÁDĚNÉ INVESTOREM): dobrá dopravní dostupnost do Prahy, Českých Budějovic aj. cílů, spojení severních a jižních zemí Evropy přes ČR pro tranzitní dopravu

PŘEDPOKLÁDANÉ PROBLÉMY (viz mapu problémů ZDE): permanentní hluk do vzdálenosti 2 km od dálnice, rušivé světlo, emise, ohrožení vodních zdrojů v obcích i mimo ně, nárůst intenzity dopravy v širokém okolí (zejm. zahraniční tranzitní kamionové dopravy), škody na nemovitostech, ostatních silnicích aj. infrastruktuře obcí při objížďkách v době uzávěr dálnice, rozvoj velkých skladových a výrobních hal podél dálnice, suburbanizace obcí a nevhodný rozvoj další výstavby v krajině, dopravní kolapsy v místě připojení dálnice na pražský okruh, malá vytíženost dálnice ve větší vzdálenosti od velkých měst (využití spíše pro příměstskou dopravu), zvýšená půdní eroze, zábor a znehodnocení soukromých i obecních pozemků, narušení struktury krajiny a její pohledové poškození, zhoršení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky, degradace historicky stabilizované cestní sítě a zhoršení dopravní obslužnosti v regionu, zvýšené riziko škod od povětrnostních výkyvů, vyšší závislost na vzdálených lidských i materiálových zdrojích, odliv aktivních lidí a narušení života komunity v obcích, nutnost dlouhých objížděk pro překonání bariéry dálnice

JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ ÚSEKY:

JESENICE - JÍLOVÉ (D3 0301)  mapa

V blízkosti se nachází: město Jesenice, obce Psáry, Libeř, Zlatníky-Hodkovice, Horní Jirčany, Okrouhlo, Zahořany, osada Kamenná Vrata aj.

Zvláštní stavby: MÚK Jesenice, MÚK Psáry, tunel Kamenná Vrata (1610 m), tunel Libeř (1500 m)

Předpokládané náklady: 12 622 142 000 Kč

Předpokládané problémy: neprůjezdnost v souvislosti s problémy na  nedostavěném pražském okruhu, průchod dálnice poddolovaným územím Jílovska aj.

JÍLOVÉ - HOSTĚRADICE (D3 0302) mapa

V blízkosti se nachází: obce Luka pod Medníkem, Petrov, Hostěradice, Bohuliby, Kamenný Přívoz, údolí Sázavy aj.

Zvláštní stavby: tunel Bohuliby (200 m), tunel Luka (1260 m), most přes Sázavu (1200 m dlouhý, 110 m vysoký)

Předpokládané náklady:  8 772 654 000 Kč

Předpokládané problémy: zničení krajiny údolí Sázavy aj. cenných míst, ohrožení vodních zdrojů tunely, ohrožení rekreačního území hlukem, průchod dálnice poddolovaným územím aj.

HOSTĚRADICE - VÁCLAVICE (D3 0303) mapa

V blízkosti se nachází: město Netvořice, obce Dunávice, Krňany, Lešany, Chrášťany, rybníky u Chlebů, Chrášťany, Václavice aj.

Zvláštní stavby: MÚK Netvořice, most přes Tloskovský potok, MÚK Dunávice, silniční přivaděč Týnec nad Sázavou, tunel Hostěradice (258 m), tunel Vršky (90 m), tunel Krňany (350 m), most (370 m) přes silnici II/105, most (660 m) přes Brejlovský potok

Předpokládané náklady: 11 140 506 000 Kč

Předpokládané problémy: znehodnocení krajiny, ohrožení obcí hlukem aj., Václavická spojka (přivaděč pro Benešov)

VÁCLAVICE - VORAČICE (D3 0304) mapa

V blízkosti se nachází: Neštětice, Přibyšice, Řehovice, Mstětice, Maršovice, Tikovice, Strnadice, Šebáňovice, Mrvice, Sledovice, Vrchotovy Janovice, Minartice, Voračice, Bezmíř, Lhotka, Velká Lhota

Zvláštní stavby: MÚK Václavice, MÚK Neštětice, vedení trasy u Šebáňovic, velká obousměrná odpočívka Voračice, MÚK Voračice, nadjezd silnice III/11445, MÚK s I/18, tunel Prostřední vrch (760 m), estakáda Maršovice (560 m)

Předpokládané náklady: 12 212 394 000 Kč

Další předpokládané problémy: MÚK Voračice, přeložení silnice III/11445,  odpočívka u Voračic, možná kolize s přivaděčem pitné vody Benešov–Sedlčany, ohrožení vodních zdrojů obcí, poškození krajiny nevhodným vedením po horizontu u Šebáňovic, ohrožení hlukem širokého okolí aj.

VORAČICE–NOVÁ HOSPODA (D3 0305/1) mapa

V blízkosti se nachází: Bezmíř, Klokočov, Zahrádka, Bučovice, Dědkov, Březina, Velké Heřmanice, Heřmaničky, Ješetice, Horní Borek, Červený Újezd, Chotětice, Mrákotice, Loudilka, Miličín, Mezno

Zvláštní stavby: most přes údolí u Bezmíře (188 m), most přes údolí Mastníku (258 m), estakáda přes údolí Mastník (890 m), estakáda u obce Žibkov (566 m), MÚK Loudilka, celkem 17 dalších menších mostů

Předpokládané náklady: 11 618 761 000 Kč

Předpokládané problémy: vedení trasy těsně kolem obcí, devastace dosud hodnotné krajiny, ohrožení vodních zdrojů aj.

Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím