ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy!
loading

O středočeské dálnici D3 ještě není rozhodnuto!
Výhodnější alternativa existuje.

Svým darem můžete ovlivnit

  • co se stane s 60 km unikátní středočeské krajiny na jih od Prahy

  • zda stát vyhodí více než 60 mld. kč na nefunkční záměr z minulého tisíciletí

  • jakou zátěž či jmění odkážeme našim dětem