ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Alternativní řešení 0+

Nejste také znepokojeni, že vám hrozí radikální změna základních podmínek pro život s velmi nejistým přínosem a za absurdně vysokých nákladů? Podpořte alternativu středočeské D3, tzv. „0+“. Viz mapu níže na stránce. Uvedená řešení jsou zhruba 10x levnější a časově i technicky významně dostupnější ve srovnání s projektem středočeské dálnice D3, který za každou cenu prosazuje stát se silnou podporou dodavatelských firem.

Navrhujeme zejména

 1. Zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti na silnici I/3 (tzv. Benešovská), vč. obchvatů obcí Benešov, Olbramovice a Miličín, mimoúrovňových křižovatek a navýšení počtu jízdních pruhů. 
 2. Masivní rozvoj moderní příměstské dopravy – výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, vybudování/rozšíření parkovišť u vlakových a autobusových nádraží (P + R), reorganizace autobusových linek atd. 
 3. Modernizovat cestní síť uvnitř regionu a pomoc dalším sídlům, které trpí tranzitní dopravou – Jílové, Netvořice, Neveklov, Kamenný Přívoz aj.

Odmítáme veskrze špatný záměr dálnice a požadujeme lepší řešení. Takové, které reaguje na aktuální potřeby regionu, a ne pouze na potřeby tranzitní kamionové dopravy a betonové lobby. 

Upozorňujeme na nevhodná dopravní řešení, na ohrožení obcí, obyvatel a krajiny, na předem připravené tunelování veřejných financí ve prospěch stavební lobby, ale i další rizika západní varianty středočeské D3.

Požadujeme vypracování alternativních řešení, protože projekt středočeské D3 nevyhovuje současné realitě, na tož době kolem roku 2030, kdy může být realizován. Chceme levnější, efektivnější, šetrnější a udržitelnější řešení.

Zde se můžete podívat na vizualizaci úprav na I/3. Zdroj: ŘSD

ad3

Legenda k mapě

Značka „SO“: silniční obchvaty obcí

 • Benešov – severovýchodní obchvat města spojující silnici I/3 se silnicí 112 na Vlašim. Řešení je připraveno, termín realizace nejistý. Obchvat by citelně ulevil městu od průjezdu tranzitní dopravy a zrychlil cestu vozidlům přijíždějícím po silnici I/3.

 • Olbramovice – obchvat odvádějící tranzitní dopravu na silnici I/3 mimo intravilán obce. Řešení je připraveno, realizace do roku 2020. Obchvat řeší zátěž Olbramovic, špatnou průjezdnost silnice I/3 i pověstné „esíčko smrti“ před obcí.

 • Miličín – obchvat odvádějící tranzitní dopravu mimo obec vychází ze subvarianty V3b původní východní varianty středočeské D3. Řešení je připraveno jen částečně, termín realizace neznámý. Obchvat řeší ohrožení Miličína tranzitní dopravou, špatnou průjezdnost silnice I/3 i napojení modernizované silnice I/3 na jihočeskou D3.

 • Křešice – obchvat odvádějící na silnici II/18 tranzitní dopravu mimo obec a obcházející prudkému stoupání s nebezpečnými serpentýnami. Řešení je připraveno, termín realizace neznámý. Obchvat řeší ohrožení Křešic projíždějící tranzitní dopravou a zpomalení dopravy na silnici II/18.

 • Další lokální řešení uvnitř regionu (Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Týnec nad Sázavou, Neveklov, Netvořice aj.). Projekty v různém stádiu přípravy/realizace. Uskutečnění vázne mnohdy v souvislosti s prosazováním západní varianty dálnice.

Značka „zahloubení a 2 mimoúrovňové křižovatky“ u Benešova

 • MÚK Červené Vršky řeší problematické křížení výjezdu z města se silnicí I/3. Řešení je připraveno, termín realizace nejspíše 2018–2020.

 • MÚK U Topolu řeší problematické křížení výjezdu z města se silnicí I/3 na opačném konci města. Řešení je připraveno, termín realizace nejspíše 2018–2020.

 • zahloubení silnice I/3 u Benešova představuje bezpečný přechod silnice I/3 mezi Benešovem a Konopištěm. Řešení je připraveno, termín realizace nejspíše 2020.

Značka „MÚK“: nové mimoúrovňové křižovatky

 • Jírovice: nechráněná křižovatka silnice 114 se silnicí I/3 zpomaluje provoz a dochází zde k častým a vážným nehodám. Potřebná MÚK dosud chybí v plánu ŘSD, termín realizace neznámý.

 • Hostišov: dosud nechráněné místo křížení silnice 124 se silnicí I/3. Potřebná MÚK dosud chybí v plánu ŘSD, termín realizace neznámý.

 • Zahradnice a Petrovice: nechráněná místa křížení vedlejší silnice se silnicí I/3. Řešení není připravené, pomohla by realizace aspoň jednoho z nich.

Značka „optimalizace počtu jízdních pruhů“ na páteřní komunikaci I/3

 • Výsledky celostátního sčítání dopravy ukazují, že na severním konci silnice I/3 u Mirošovic je její vytížení přibližně dvojnásobné oproti situaci u Mezna. Tomu by měla odpovídat i kapacita silnice I/3 ve svých jednotlivých částech.

 • Návrh představuje provedení 2 + 2 na úseku Mirošovice–Olbramovice (k místu křížení se silnicí II/18). Dále by měla být tato silnice v provedení 2 + 1.

 • Na silnici I/3 by mělo být vyloučeno uspořádání pruhů 1 + 1 a pohyb vozidel zpomalujících provoz (traktory, kombajny aj.).

Značka „IV. železniční koridor“

 • Moderní železniční koridor je blízko dokončení. Na rozdíl od středočeské D3 urychlí dopravu osob přímo do centra Prahy. Umožní mj. masivnější předpravu zboží po kolejích namísto bezohledné kamionové přepravy po silnicích.

 • Efektivní využití veřejné dopravy = dobrá provázanost autobusy + vlaky + automobily, dopravní terminály v uzlových místech s dostatečnou parkovací kapacitou.

 • V případě obcí a měst, které jsou stranou IV. železničního koridoru, lze pomoci zavedením kyvadlové elektrobusové dopravy.

Značka „dálnice D4“

 • Vzdušnou čarou necelých 30 km od plánované středočeské D3 zajistí v brzké době dálnice D4 době kýžené dálniční spojení Prahy s Jihočeským krajem a jeho metropolí.