ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Více o řešení A0+

Doprava budoucnosti není jiná trasa dálnice. Je to moderní řešení, které reaguje na aktuální stav území a krajiny, problémy a potřeby lidí. Spočívá hlavně ve:

 • zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti páteřní silnice I/3 zejm. v jejích problematických místech u Benešova, Jírovic a Miličína 
 • rozvoji moderní příměstské dopravy, zejm. výrazné zkapacitnění příměstské železniční dopravy, vybudování/rozšíření parkovišť u vlakových a autobusových nádraží
 • modernizaci cestní sítě uvnitř regionu a pomoci obcím, které trpí tranzitní dopravou (Jílové, Kamenný Přívoz , Křešice aj.)
 • dostavbě kapacitní trasy Praha – České Budějovice pro tranzitní automobilovou dopravu v podobě dálnice D4 (Praha – Písek) s návazností na modernizaci silnice I/20 (Písek – Č. Budějovice)

srovnání A0+ a SD3

ad3

Legenda k mapě

Značka „SO“: silniční obchvaty obcí 

 • Benešov – severovýchodní obchvat města spojující silnici I/3 se silnicí č.112 na Vlašim. Řešení je připraveno, termín realizace nejistý. Obchvat by citelně ulevil městu od průjezdu tranzitní dopravy a zrychlil cestu vozidlům přijíždějícím po silnici I/3.
 • Miličín – obchvat odvádějící tranzitní dopravu mimo obec vychází z východní varianty vedení středočeské D3 (subvarianta C3b). Řešení se zvažuje, termín realizace neznámý. Obchvat řeší ohrožení Miličína tranzitní dopravou, špatnou průjezdnost silnice I/3 i napojení modernizované silnice I/3 na jihočeskou D3.
 • Křešice – obchvat odvádějící na silnici I/18 tranzitní dopravu mimo obec a obcházející prudké stoupání s nebezpečnými serpentýnami. Řešení je připraveno, termín realizace neznámý. Obchvat řeší ohrožení Křešic projíždějící tranzitní dopravou a zpomalení dopravy na silnici II/18.
 • Další lokální řešení uvnitř regionu (Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz aj.). Projekty v různém stádiu přípravy. Realizace vázne mnohdy v souvislosti s prosazováním západní varianty dálnice.

Značka „MÚK“

 • nová mimoúrovňová křižovatka Jírovice: nechráněná křižovatka silnice 114 se silnicí I/3 zpomaluje provoz a dochází zde k častým a vážným nehodám. Potřebná MÚK dosud chybí  v plánu ŘSD, termín realizace neznámý.  
 • Značka „zahloubení“ u Benešova (vizualizace ŘSD, odkaz na YT) 
 • zahloubení silnice I/3 u Benešova znamená bezpečný přechod silnice I/3 mezi Benešovem a Konopištěm a nová napojení této silnice s výjezdy z města. Řešení je připraveno, avšak ŘSD selhává s jeho realizací. 
 • Značka „počet jízdních pruhů“ na páteřní komunikaci I/3
 • Výsledky celostátního sčítání dopravy ukazují, že na severním konci silnice I/3 u Mirošovic je její vytížení přibližně dvojnásobné oproti situaci u Mezna. Tomu by měla odpovídat i kapacita silnice I/3 ve svých jednotlivých částech. 

Značka „IV. železniční koridor“  + dopravní terminály Votice a Olbramovice

 • Moderní železniční koridor je blízko dokončení. Na rozdíl od středočeské D3 urychlí dopravu osob přímo do centra Prahy. Umožní i masivnější přepravu zboží po kolejích na místo bezohledné kamionové přepravy po silnicích.
 • Efektivní využití veřejné dopravy = dobrá provázanost autobusy + vlaky + automobily, dopravní terminály v uzlových místech s dostatečnou parkovací kapacitou. 
 • V případě obcí a měst, které jsou dále od IV. železničního koridoru, lze pomoci zavedením kyvadlové elektrobusové dopravy.

Značka „dálnice D4“

 • Vzdušnou čarou necelých 30 km od plánované středočeské D3 zajistí kýžené dálniční spojení Praha – České Budějovice už v roce 2024 dálnice D4 spolu s rozšířenou silnicí I/20.  

 
Návrh představuje provedení 2 + 2 na úseku Mirošovice–Olbramovice (k místu křížení se silnicí I/18). Dále by měla být tato silnice v provedení 2 + 1.

Na silnici I/3 by mělo být vyloučeno uspořádání pruhů 1 + 1.