ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Projekt středočeské D3

Dálnice D3 (Praha–Tábor–České Budějovice) je rozdělena na dvě základní části – tu, která prochází Středočeským krajem (Jesenice–Mezno), a druhou, která vede krajem Jihočeským (Mezno–České Budějovice). Státní hranice s Rakouskem nemá překročit jako dálnice, ale jako rychlostní komunikace R3, a jako taková má pokračovat dál na rakouském území. V Jihočeském kraji je část D3 postavena. Iniciativa Alternativa středočeské D3 se zaměřuje na Středočeskou dálnici D3 (úseky 0301–0305), a navazuje tak částečně na činnost Sdružení obcí KLID. Její přesnou trasu si můžete prohlédnout ZDE. Podrobnou dokumentaci DUR naleznete ZDE

NEŽ SE POSTAVÍ DÁLNICE, musí proběhnout řada procesů, rozhodnutí, povolení a dokumentování. Středočeská D3 ještě ani zdaleka neprošla řádným schvalovacím procesem a není o ní definitivně rozhodnuto, jak tvrdí její zastánci a bohužel jak také mylně informují některá média. Jak je na tom AKTUÁLNĚ středočeská D3 sledujte ZDE

Historické kořeny SD3 sahají do období druhé světové války, oficiálně však byla zavedena do státní koncepce dopravy v roce 1986. Většina veřejnosti si vzpomene na debatu o západní a východní variantě středočeské D3 (zhruba 1990–2010) - mapa. Ačkoliv obě varianty byly schváleny v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA), nadále byla připravována už jen varianta západní. Od roku 2015 probíhá z iniciativy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jeho spojenců intenzivní projektová příprava a pokračuje mediální propagace tzv. stabilizované (západní) varianty SD3.

Počátkem roku 2018 byly zrušeny původní webové stránky ŘSD www.stredoceskad3.cz. Šlo zde přehledně nalézt např. mapy, hlukové studie aj. dokumenty související s dálnicí. Místo toho dnes na dané adrese najdete pouze propagační materiály. A tak je běžný člověk hledající seriózní informace opět odkázán do říše pohádek, letáků a dalších PR výstupů ŘSD a jeho spojenců.

Překrásná vizualizace středočeské D3 od ŘSD je zde. Smrad, hluk, sucho, poničenou krajinu, zmizelé druhy organismů, nárůst dopravy a průmyslové haly v okolí dálnice tam samozřejmě neuvidíte.