ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

Poděkování příznivcům Alternativy

3. 11. 2023 (Komentář)

Velice děkujeme všem našim příznivcům, kteří se v hojném počtu dostavili na Setkání s Alternativou ve středu 1. 11. v Jílovém. Zejména děkujeme těm, kteří nám nabídli svou pomoc, buď přímo zapojením do naší agendy nebo formou finančních darů. Z našeho pohledu se akce vydařila, o čemž svědčí i zajímavá diskuze s účastníky. Ještě jednou Vám děkujeme.

O středočeské D3 ještě není rozhodnuto

Nyní společně stojíme před rozhodující bitvou: územním řízením. Alternativa středočeské D3 pro to posiluje svoji podporu obcím, vlastníkům a veřejnosti, jejíž zájmy a práva jsou záměrem výstavby dálnice ohroženy. Zahajujeme spolupráci s týmem externích odborníků v oblasti dopravy a dopravní strategie, ekonomiky, hydrologie, geotechniky, stavebního inženýrství, klimatické změny, biologie, ekologie, hluku a emisí rizikových látek, správních procesů. Soudní znalci a další odborníci nám pomohou připravit kvalitní oponenturu pro nadcházející správní procesy.

Společně to dokážeme - sami to však nedáme!

Průměrné náklady v rámci jedné z uvedených oblastí jsou zhruba 50.000,-. Abychom byli úspěšní, potřebujeme náš dosavadní rozpočet tedy navýšit přibližně o 500.000,-. Náklady na provoz týmu expertů i samotné organizace budou nadále hrazeny z příspěvků obcí a darů jednotlivců, kterým není lhostejný stoupající státní dluh, ani osud bezmála 60 km jedinečné české krajiny. Nejvíce můžete pomoci pravidelným darem prostřednictvím sbírky "60 km krajiny pro život, ne pro kamiony a developery!“

Nenecháme Vás bez pomoci, jedeme v tom s Vámi!

Víte jak postupovat v případě zahájení územního řízení? Přečtěte si našeho PRÁVNÍHO RÁDCE a další vzory. Další návody pro Vás chystáme. V případě potřeby pomoci či dotazů nám napište na info@alternativad3.cz

Ještě není rozhodnuto

Program setkání s Alternativou 1. 11. 2023

24. 10. 2023 (Komentář)

Milí přátelé, připomínáme blížící se setkání s Alternativou ve středu 1. listopadu 2023 od 18:00 v restauraci Florian v Jílovém u Prahy.

Tématy setkání bude:

  • aktuální dění v dopravě v ČR, kolem středočeské D3 a alternativního řešení A0+;
  • očekávaný vývoj schvalovacího procesu středočeské D3;
  • společně uspějeme: jak postupovat v dalších měsících;
  • různé (diskuze dotazy).

Všechny body jednání mají jednoho společného jmenovatele – tím je územní řízení, v němž se nejspíš rozhodne o existenci, či neexistenci středočeské D3. V zájmu co největšího přínosu schůzky prosíme účastníky, aby své dotazy a podněty do debaty formulovali pokud možno předem a zaslali nám je s předstihem na e-mail info@alternativad3.cz

Rádi se s Vámi po dlouhé době osobně setkáme!

Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku

16. 10. 2023 (Komentář)

Vybíráme z tisku (Jan Zeman - Ekolist). Autor článku sleduje výroky ekonoma Křečka (toho času hlavní ekonomický poradce předsedy vlády České republiky Petra Fialy), který tvrdí, že nám chybí polské tempo dálnic, a že v dálnicích i za Polskem zaostáváme.

Závěrem pak zaznívá přesné shrnutí a vyvracení argumentů, kterými se vláda, dálničáři, ale i laická veřejnost zaštiťují. Citujeme: „Česko se zavázalo dosáhnout klimaticky neutrálního rozvoje do roku 2050. Výstavba dálnic je sice dálničáři vydávána za ekologicky šetrnou a příslušné státní orgány se v tom smyslu vyjadřují i v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí, leč realita je zcela jiná: nová dálnice přináší vysoké zábory půdy, těžké dělící efekty přírody a někdy i osídlení. Zdvoj až zečtyřnásobení objemu silniční dopravy v trase nové dálnice (proto se staví) znamená, že při třetinové měrné nehodovosti nula od nuly pojde, a že při dvoutřetinových měrných emisích toxických a skleníkových plynů se tyto zhruba zdvojnásobí. Jedno zdvojnásobení silniční dopravy v příslušné trase nové dálnice vzniká vytvořením nové dopravy, která by bez dálnice nevznikla (v příkrém rozporu s potřebou minimalizovat dopravní potřeby), druhé zdvojnásobení vzniká přetažením příslušné dopravy ze souběžných železnic, popř. i vodních cest, jejichž provoz je emisně i energeticky mnohem šetrnější ve srovnání se silniční dopravou.“

Celý článek zde:

Setkání s Alternativou středočeské D3

13. 10. 2023 (Komentář)

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s Alternativou. Seznámíme Vás s důležitými událostmi ve věci středočeské D3.

Všechny mají jednoho společného jmenovatele – tím je územní řízení, v němž se nejspíš rozhodne o existenci, či neexistenci středočeské D3. Sejdeme se ve středu 1. listopadu 2023 od 18:00 v restauraci Florian v Jílovém u Prahy. O programu Vás budeme informovat. Rádi se s Vámi po dlouhé době osobně setkáme!

Další dezinformace "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách"

12. 10. 2023 (Komentář)

Krajský soud v Plzni včera zamítl žalobu spolků ve věci udělení výjimek z ochrany zákonem zvláště chráněných druhů živočichů u některých úseků záměru středočeské D3. Spolky považují rozsudek za nezákonný a věcně nesprávný a budou podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který o věci rozhodne definitivně.

Aktuálně sice ještě není známé oficiální zdůvodnění tohoto (z hlediska schvalování dálnice) dílčího rozhodnutí, ale média už zvesela zvěstují "senzační průlomy" a "prohru zlých ekologů".

V životě některých médií je třeba umět se radovat i z maličkostí😉. Až vyjde najevo, že tak jednoduché to ve skutečnosti není, budou čelní resortní organizace a jejich poskoci dělat (jako obvykle) že se nic nestalo.

Zeptejte se pánů placených za propagaci na Ministerstvu dopravy, ŘSD či jejich spoluhráčů ZDopravy.cz, proč nedělají stejnou senzaci z toho, že:

1. pro největší úsek 301-303 MŽP ve stejné věci již dvakrát uznalo námitky spolků a ŘSD tedy neuspělo.

2. již po několikáté neúspěšně žádá ŘSD pro středočeskou D3 o územní rozhodnutí - vždycky jim žádost příslušný úřad po čase hodí na hlavu jako nezpůsobilou a žádá doplnění podkladů.

3. ekonomická výhodnost závratné "investice" větší než 60 miliard stojí na podkladech starších roku 2015.

4. dopravní výhodnost SD3 se opírá o sčítání dopravy z let 2005 a 2010

5. platnost stanoviska EIA SD3 již dvakrát propadla a investor už skoro dva roky marně přesvědčuje MŽP, aby prodloužilo potřetí - posouzení vlivu SD3 na životní prostředí a zdraví obyvatel se tedy dosud opírá o údaje 13-40 let staré.

Nazvat tuto událost "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách" může jen velmi neinformovaný člověk. Anebo manipulátor. Již minimálně podruhé se to stalo v případě serveru ZDopravy.cz. Poprvé v případě vydání dezinformace o tom, že je rozhodnuto "o vedení dálnice přes Posázaví" (naši reakci čtěte zde: https://www.alternativad3.cz/o-dalni.../news/detail/1/2/95/0).

1. dezinterpretace tzv. "rozhodnutí o trase" v minulosti: https://www.alternativad3.cz/o-dalni.../news/detail/1/2/95/0

2. schvalovací proces přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144

Poděkování příznivcům Alternativy
3. 11. 2023
Velice děkujeme všem našim příznivcům, kteří se v…
Program setkání s Alternativou 1. 11. 2023
24. 10. 2023
Milí přátelé, připomínáme blížící se setkání s…
Podivná argumentace o stavbě dálnic v Česku
16. 10. 2023
Vybíráme z tisku (Jan Zeman - Ekolist). Autor…
Setkání s Alternativou středočeské D3
13. 10. 2023
Milí přátelé, srdečně Vás zveme na setkání s…
Další dezinformace "Průlom v přípravě D3 ve středních Čechách"
12. 10. 2023
Krajský soud v Plzni včera zamítl žalobu spolků…
Alternativa středočeské D3 se transformuje a sílí!
5. 10. 2023
V souvislosti s blížícím se územním řízením…
Ministerstvo dopravy za uplynulý půlrok dvakrát překročilo svoje kompetence
22. 9. 2023
Poprvé, když prostřednictvím Ministerstva…
Nejsou peníze. ŘSD odkládá obchvaty u Budějovic na neurčito, ač jsou připraveny
24. 7. 2023
Slib vlády, že na důležité dopravní stavby se…
Důležité pro vlastníky pozemků na trase středočeské D3
6. 6. 2023
On-line seminář: Náhrady za omezení vlastnického…
Pomozte upozornit na ohrožení unikátní krajiny Dolního Posázaví a Českého Meránu
6. 6. 2023
Hned dvě akce se konají v sobotu 10. 6. Cílem…
Ještě k vyhlášce, která navyšuje hlukové limity na silnicích a dálnicích
5. 6. 2023
Hezky se nám k tomu vyjádřili představitelé vlády.
Úředník ŘSD získal desítky milionů sekáním trávy
22. 5. 2023
Podle portálu Seznam.cz za systém, který roky…
Zločinné spolčení na ŘSD
18. 5. 2023
Detektivové Národní centrály organizovaného…
Zpravodaj AD3 č. 55 právě vyšel
20. 4. 2023
Vybíráme pro vás článek: Zmatek s příchutí salámu.
Zpravodaj AD3 č. 54 právě vyšel
26. 2. 2023
Uvnitř najdete: Setkání představitelů obcí s…
Krajina logistických hal
20. 2. 2023
Zamoření krajiny logistickými halami - zejména v…
Kritici středočeské D3 se kvůli uděleným výjimkám odvolali k soudu
13. 2. 2023
Kritici středočeské dálnice D3 se odvolali k…
Situační zpráva o přípravě Silnice I/3 Benešov a souvisejících staveb
13. 2. 2023
Dokument Situační zpráva o přípravě „Silnice I/3…
Obce z Posázaví boj proti dálnici D3 nevzdávají
7. 2. 2023
Přinášíme Vám článek o boji proti dálnici D3,…
Alternativa D3 hledá zkušeného fundrisera
30. 1. 2023
Hledáme zkušeného člověka pro fundrising a…
Výroční zpráva Alternativy za rok 2022
27. 1. 2023
Alternativa D3 vydala výroční zprávu za rok 2022.
Ministr dopravy Kupka míří do Jílového
16. 1. 2023
Ve čtvrtek 19. ledna od 12 hodin se uskuteční v…
ŘSD tlačí na vlastníky pozemků s tím, že je rozhodnuto, a opět mlží
9. 1. 2023
V současné době zástupci investora stavby (ŘSD)…
Odborný posudek, který jsme nechali vypracovat, odhaluje zásadní nedostatky v DUR
25. 10. 2022
Víte jak probíhá příprava projektu středočeské D3…
Vymění jílovští čistý vzduch za rychlejší dopravu na pražský okruh?
6. 10. 2022
Podle politické reprezentace města Jílového si…
O propadlé EIA informuje nasregion.cz
15. 4. 2022
Další komplikace pro středočeskou část D3. V…
Další ohlas na naší tiskovou zprávu na Novinky.cz
13. 4. 2022
Titulek článku zní: stavba dálnice Posázavím…
Plánovaná D3 nespadne, slibují silničáři. ŘSD tvrdí, že se s riziky vypořádá
1. 3. 2022
Toto je název článku, který vyšel na Idnes…
Je jednání Alternativy SD3 projevem NIMBY efektu?
16. 2. 2022
V nedávném článku o středočeské dálnici D3 v…
"Chráníme 60 km české krajiny před přívalem kamionů a developerů"
25. 1. 2022
To je motto naší výzvy pro získávání prostředků…
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili činnost Alternativy středočeské D3 v roce 2021
21. 1. 2022
Velmi si vaší podpory ceníme, bez ní bychom…
Hotovo ještě zdaleka není
6. 1. 2022
Hotovo: Soud potvrdil vedení dálnice D3 přes…
Vánoční nadílka úředníků
5. 1. 2022
Dne 22.12. (!) byla zveřejněna další objemná…
Pojďme k volbám. AD3 volí PirSTAN.
6. 10. 2021
již jen dny nás dělí od možná nejdůležitějších…
Právě vyšel Zpravodaj AD3 č. 39
7. 9. 2021
Uvnitř najdete Dopravní žurnál babky kořenářky č.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 5 právě vyšel
7. 9. 2021
Neotřelé zpravodajství babky kořenářky z dopravní…
USILUJME O ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
13. 8. 2021
Nemůžeme dovolit utratit 62 miliard za…
ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ NA JIH OD PRAHY
12. 8. 2021
Řešení dopravních problémů v území na jih od…
Převáží nakonec reálný pohled na věc?
2. 6. 2021
Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může…
Děkujeme pane Hruško, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy...
19. 5. 2021
S lístostí oznamujeme, že koncem března podlehl…
Pozor na PPP projekty
15. 5. 2021
Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy a…
Dostavba D4 je nyní finančně pokryta
15. 5. 2021
Dálnice D4 z Prahy do Písku by měla být dokončena…
Dvě mouchy jednou ranou zřejmě neplatí pro dvojministra Havlíčka
15. 5. 2021
Problémy se mu kupí jak na Ministerstvu průmyslu…
Radek Mátl: Pokud by vázla stavba D3, musel by se zřejmě vybudovat obchvat Miličína
18. 4. 2021
Pokud by se dlouho nedařilo postavit středočeskou…
Začíná stavba obchvatu Olbramovic na I/3
16. 4. 2021
U Olbramovic se poprvé koplo. Po 30 létech čekání…
Chválíme nové vedení Středočeského kraje za podporu rozumné dopravy
10. 4. 2021
Již léta panuje před nádražím v Olbramovicích…
Zpravodaj AD3 č. 34 právě vyšel
11. 3. 2021
Aktuální zprávy ohledně dění kolem středočeské D3.
Nový jižní tah - premiéra hudebního klipu
22. 12. 2020
Pozor, už je to tady! Zveme Vás tímto na on-line…
Pošlete připomínky k nové Dopravní politice ČR!
21. 12. 2020
Nejpozději do 6. 1. 2021 (ale raději o pár dní…
Výzva zaznamenejme minutku klidu
28. 10. 2020
Milí příznivci Alternativy středočeské D3, člověk…
Potíže růstu, nebo růst potíží?
5. 10. 2020
Z tisku se dočteme, že „Zprovoznění D3 u Českých…
Nepropásněte příležitost – jděte k volbám. Volte proti dálnici a pro AD3 0+!
30. 9. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Pokrytci
29. 9. 2020
Na internetu a v mediích proběhla nedávno  zpráva…
Byli jsme poškozeni v médiích
25. 9. 2020
Vážení, Alternativa středočeské D3 nemá nic…
Chceme všichni jezdit jen do Prahy?
15. 9. 2020
Autobusy i osobní vlaky ve středních Čechách jsou…
Jsou železnice z Prahy do jižních Čech přetížené? A proč?
14. 9. 2020
Železniční doprava je základní alternativou k…
Dálnice a krajské volby
1. 9. 2020
Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva.…
Nezahálíme, ale potřebujeme vaši pomoc
4. 8. 2020
I když jsou prázdniny a dovolené v plném proudu,…
Jermanová 4. v anketě Ropák 2019
30. 6. 2020
Pěkné 4. místo obsadila hejtmanka Středočeského…
Vyhlásili jsme novou sbírku na odborné posudky. Pomozte nám.
24. 6. 2020
Ještě jednou děkujeme všem dárcům ze sbírky…
Zpravodaj č. 23 právě vyšel
21. 6. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,
Vyfoť hada
7. 4. 2020
Vážení příznivci Alternativy středočeské D3,…
Nový Zpravodaj AD3 č. 22
3. 4. 2020
Přečtěte si poslední vydání našeho Zpravodaje
O nás bez nás?
31. 3. 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo.…
Dopravní žurnál babky kořenářky č. 3
30. 3. 2020
Právě vyšel!
Výroční zpráva AD3 za rok 2019
29. 3. 2020
Alternativa středočeské D3 z.s. vydala svou…
Světový den vody
25. 3. 2020
Dvacátý druhý březen je Světový den vody. Slaví…
Co je to vlastně veřejný zájem?
22. 12. 2019
Je to kouzelné slůvko, něco jako abrakadabra,…
Nevědomost je největší nepřítel aneb reportáž z akce Informační stánek ŘSD v Jílovém u Prahy
30. 10. 2019
V pondělí 21. 10. 2019 se na náměstí v Jílovém u…
Středočeská D3: výhledy a možnosti
25. 12. 2018
Argumentem pro západní variantu D3 je pomoc…
Plánovaná dálnice má jít přes území plné munice
13. 12. 2018
Západní varianta dálnice D3, prosazovaná…
Pohádky pro dospělé z resortu dopravy
10. 12. 2018
Ministerstvo dopravy prosazuje předraženou…
Tisem se brání před staviteli D3
10. 12. 2018
Středočeský kraj zrušil stavební uzávěru na…
Obce se brání projektu D3 – příklad Šebáňovic
7. 12. 2018
Šebáňovice jsou malá vesnice, část městyse…
Malý český horor
1. 12. 2018
Občas mne situace donutí, abych si dal do pořádku…
Suché zákony proti mokré vodě aneb anabáze jedné stavební uzávěry
10. 11. 2018
Dnes a téměř denodenně čteme v tisku, vidíme na…
Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
1. 6. 2018
V uvedeném článku se objevila zavádějící či…
Středočeská D3 jako politikum, lobby a arogance
10. 2. 2018
Jak se v Čechách plánují dálnice v době, kdy se v…
Prodloužení platnosti EIA k záměru středočeské dálnice D3 snadno a rychle
1. 7. 2017
Dne 2. června 2017 vydalo ministerstvo životního…
Co se (NE)ví o plánované dálnici D3 u Maršovic
22. 3. 2017
Vzhledem k dosud převažujícím zprávám o…
Problémy s vodou se stavbou středočeské dálnice D3 nekončí, ale začínají!
1. 3. 2017
Stručná reakce na komentář České televize ze dne…
Jak (NE)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? I
21. 1. 2017
Západní varianta středočeské dálnice D3 má pro…
Císařovy nové šaty
22. 12. 2016
Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a…
ANO, pane ministře...
25. 8. 2016
Život a zdraví tisíců lidí v obcích ležících na…