ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Aktuality

Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3

12. 1. 2022 (Tisková zpráva)

Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci středočeské dálnice D3 prokazuje geotechnická rizika v oblasti tunelů u Bohulib a uvažovaného dálničního mostu přes Sázavu. Vedení trasy dálnice v této oblasti může představovat pro dotyčnou oblast značné problémy.

Zhotovitel znaleckého posudku Ing. Josef Rott, PhD. nedoporučuje vedení dálnice v tomto úseku kvůli nebezpečí poklesů a propadů vlivem historického poddolování. Riziko představuje také finančně velmi nákladné zajišťování neúměrně hlubokých zářezů. Základy krajního pilíře mostu přes údolí Sázavy podle posudku ovlivní i statiku Jílovského tunelu na trati Posázavského Pacifiku. Znalec dochází ke shodným závěrům, jaká byla uvedena již v předchozím posudku z roku 2018. 

Uvedený posudek je v pořadí již třetí, který v Posázaví nedoporučuje vedení trasy dálnice s ohledem na vysoká geotechnická rizika. Společně s předchozími posudky (Ing. Šmíd, 2018 a Ing. Polášek z roku 1996) je nový znalecký posudek veřejně přístupný na webových stránkách Alternativy středočeské D3. Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i související hrozby plynoucí pro obce, upozorňuje dosud marně přes dvacet odborných posudků. 

Nedávno rozhodl Nejvyšší správní soud  o platnosti koridoru pro středočeskou D3 v územně plánovací dokumentaci  Středočeského kraje (v tzv. Zásadách územního rozvoje). Vlastní schvalovací proces středočeské D3 však pokračuje, po mnoha letech se stále nachází ve fázi zahájeného územního řízení a nabírá další a další zpoždění. V roce 2022 končí platnost původního stanoviska EIA z roku 2012. Veřejnost (obce, spolky) se ho i nadále mohou účastnit, vznášet připomínky a upozorňovat na vady a nesrovnalosti. Stavební úřady se budou muset v územním a následně stavebním řízení vypořádat nejen s výše uvedenými znaleckými posudky.

KONTAKT: Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru středočeské D3 s spolupracuje při tom mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

 1. nový geotechnický posudek 2021: https://www.alternativad3.cz/archive/14/znalecky-posudek-pro-zhodnoceni-geotechnickych-pomeru.pdf 
 2. geotechnický posudek 1996: https://www.alternativad3.cz/archive/14/posudek-poddolovani-d3-polasek.pdf
 3. geotechnický posudek 2018: https://www.alternativad3.cz/archive/14/znalecky-posudek-pro-zhodnoceni-geotechnickych-pomeru.pdf 
 4. ostatní posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 
 5. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
 6. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
 7. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144  

O dálnici rozhodnuto NENÍ. Dezinformace kolem středočeské D3 mají odradit obce a veřejnost z účasti ve schvalovacím procesu

7. 1. 2022 (Tisková zpráva)

Reakce na matoucí zprávu, kterou převzala i další média.

https://zdopravy.cz/hotovo-soud-potvrdil-vedeni-dalnice-d3-pres-posazavi-odvolat-uz-se-nelze-100650/

Alternativa středočeské D3 upozorňuje na deziterpretaci rozsudku Nejvyššího správního soudu v médiích. Zmíněný rozsudek nesouvisí se schvalovacím procesem projektu dálnice, ale vztahuje se výlučně k platnosti koridoru zaneseném v dokumentaci Středočeského kraje. Řádný schvalovací proces středočeské D3 pokračuje.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo, která zpochybňovala platnost koridoru pro možné umístění trasy dálnice v dokumentaci  Středočeského kraje (v tzv. Zásadách územního rozvoje). 

Neznamená to

 1. že je v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje umístěna trasa dálnice (jde jen o koridor)
 2. že je o dálnici rozhodnuto ve smyslu schvalovacího procesu 
 3. že se něco změnilo ve schvalovacím procesu
 4. že se něco změnilo v možnostech veřejnosti účastnit se schvalovacího procesu 

Přehledně, co obnáší schvalovací proces a v jaké se nacházíme fázi, najdete zde: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144

Ačkoliv mnozí propagátoři dálnice označují dotyčnou stavbu jako „schválenou“, schvalovací proces této stavby je prakticky v počátcích (1). Ministerstvo dopravy nadále prosazuje záměr z 80. let 20. století navzdory změněnému dopravnímu, ekonomickému a environmentálnímu kontextu. Projektová dokumentace musí být neustále záplatovaná a mnohé dokumenty zastarávají. Záměr odvádí peníze i pozornost od mnohem potřebnějších dopravních řešení v dotyčném území i v rámci ČR.

Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i související hrozby plynoucí pro obce upozorňuje dosud přes dvacet odborných posudků (2). 

Karla Makovcová Chlumská z iniciativy Alternativa středočeské D3 vysvětluje: „Mediální blamáž a další fauly kolem středočeské D3 mají zjevně maskovat nepravosti, které se kolem kontroverzního projektu dějí. Viz např. vystupování mluvčího ŘSD proti odpůrcům v minulém roce (https://alternativad3.cz/ad3-a-hnuti-duha-podaly-stiznost-na-mluvciho-reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr-jana-rydla/news/detail/1/2/73/1).“

Kontakt:
JUDr. Karla Chlumská, Alternativa středočeské D3, tel. 602 227 679

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se prosazuje řešení A 0+. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci. 

1. Fáze schvalovacího procesu - zvýrazněné body ještě neproběhly:

 1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
 2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
 3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
 5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
 6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 7. stavební řízení 
 8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
 9. zadávací řízení na zhotovitele stavby 

2. Dosud zveřejněné odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14  

Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší

29. 11. 2021 (Tisková zpráva)

Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo západní i východní variantu středočeské D3 jako „možné“, propadlo již v roce 2017 a jeho platnost byla následně prodloužena. Nyní skončí platnost podruhé v roce 2022. Obsahově dokumentace EIA čerpá z podkladů, které jsou poplatné stavu území před deseti až padesáti lety.

Praha, 3. 11. 2021

Mnozí politici označují tuto dálnici jako „schválenou“, ačkoliv schvalovací proces této stavby je prakticky na začátku (1). Ministerstvo dopravy nadále prosazuje záměr z 80. let 20. století navzdory změněnému dopravnímu, ekonomickému a environmentálnímu kontextu. Projektová dokumentace musí být neustále záplatovaná a mnohé dokumenty zastarávají. Záměr odvádí peníze i pozornost od mnohem potřebnějších dopravních řešení v dotyčném území i v rámci ČR.

Více než 11 obcí sjednocených pod peticí AD3 (2) upozorňuje na dosavadní chybnou strategii Ministerstva dopravy na stavbu západní varianty středočeské D3, která je v rozporu s evropským právem a vrcholným strategickým dokumentem resortu dopravy:

 • Dopravní politikou ČR, pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (3);
 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (4);
 • Technickými pokyny Evropské Komise k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021– 2027 (5).

Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i související hrozby plynoucí pro obce upozorňuje dosud přes dvacet odborných posudků (6).

Karla Makovcová Chlumská z iniciativy Alternativa středočeské D3 vysvětluje: „Alternativní nedálniční řešení „A 0+“ je technicky mnohem jednodušší, mnohonásobně levnější a má potenciál dříve pomoci regionu na rozdíl od problematické dálnice. Situace žádá od nového vedení Ministerstva dopravy v době ekonomické transformace ČR a její konfrontace se změnou klimatu více hospodárný, udržitelný, a operativní přístup k dopravě. Nikoliv prosazovat rozporuplné obří projekty z minulých dob za přemrštěnou cenu.“

Kontakt:

JUDr. Karla Chlumská, Alternativa středočeské D3, tel. 602 227 679

POZNÁMKY PRO EDITORY:

Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se prosazuje řešení A 0+. Alternativa středočeské D3 z.s. není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek a svou činností pokrývá celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3. AD3 spolupracuje mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a soudními znalci.

 1. Fáze schvalovacího procesu - zvýrazněné body ještě neproběhly:
  1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
  2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
  3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
  5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
  6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  7. stavební řízení
  8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
  9. zadávací řízení na zhotovitele stavby

 

 1. https://www.alternativad3.cz/petice
 2. https://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlada-schvalila-dopravni-politiku-do-roku-2027-Pr/III-DP-Navrh.pdf.aspx
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1315
 4. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en
 5. https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14
 6. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30
 7. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3175296-uz-jedenact-obci-odmita-stredoceskou-cast-dalnice-d3-nekteri-jsou-pro-rozsireni  
 8. https://echo24.cz/a/SSY8w/havlicek-klame-ohledne-dalnice-pres-posazavi-alternativa-d3-bojuje-proti-planovane-trase-dalnice
 9. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP325

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4

10. 6. 2021 (Tisková zpráva)

Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 vítají dostavbu dálnice D4. Tato dálnice představuje na rozdíl od středočeské D3 racionální dálniční spojení Středočeského a Jihočeského kraje v již zavedeném dopravním koridoru. Je ekonomicky i technicky dobře dosažitelná a netrpí zásadními problémy, jak tomu bohužel je u středočeské D3. Záleží jen na Ministerstvu dopravy a politické vůli, zda spojí D4 v blízké budoucnosti Prahu přímo s Českými Budějovicemi.

Stavba středočeské D3 je naopak v rozporu s vrcholným strategickým dokumentem Dopravní politika ČR a v rámci EU rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Oba tyto dokumenty požadují rozvoj dálniční dopravy pouze v existujících dopravních koridorech a preferují multimodální nízkoemisní způsoby dopravy před dálnicemi. 

Pro dopravní obslužnost východního prostoru od Vltavy (Benešovsko, Táborsko), je klíčová důkladná modernizace silnice I/3, zatímco státem protěžovaná západní varianta středočeské D3 by území jen přitížila přílivem indukované tranzitní dopravy. Místní dopravě by nepomohla. 

Středočeská D3 ohrožuje 60 km krajiny Posázaví, Benešovska a Voticka např. likvidací vodních zdrojů, fragmentací dosud neporušené krajiny, přívalem developerů a tranzitní dopravy, hlukem aj. V samotném Posázaví je jedním z problémů návrh tunelů a rekordně vysokého mostu v poddolovaném území. Soudní znalci zde upozorňují např. na vysoké riziko propadů terénu či nedostatečnost geologických podkladů projektu. 

Milan Makovec ze spolku Alternativa středočeské D3 situaci komentuje: „Ministerstvo dopravy si protiřečí, když volá po dopravní obslužnosti sídel a současně prosazuje trasu dálnice v nejméně zalidněné oblasti středočeského kraje mimo větší sídla a stávající dopravní koridory.“ 

Projekt středočeské D3 z 80. let minulého tisíciletí je prakticky stále v počátcích schvalovacího procesu. Kromě západní varianty existuje ještě východní varianta dálnice schválená stanoviskem EIA z roku 2012 a aktuálně diskutované „nedálniční“ řešení AD3 0+. 

Kontakt: Roman Andres (předseda) 732906107

Poznámky pro editory:
1. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
2. alternativní řešení AD3 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
3. text petice Alternativy středočeské D3: https://alternativad3.cz/petice
4. oponentní odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 
5. další tematické výstupy ke kauze středočeské D3: https://alternativad3.cz/pro-media/1/142 
6. hlavní fáze schvalovacího procesu SD3, červeně zvýrazněné body ještě neproběhly:
    1 zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
    2 posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
    3 dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
    4 řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
    5 územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
    6 dokumentace pro stavební povolení (DSP)
    7 stavební řízení
    8 majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
    9 zadávací řízení na zhotovitele stavby

Alternativa středočeské D3 zveřejnila přes dvě desítky odborných posudků upozorňujících na nedostatky kontroverzního projektu středočeské D3

31. 5. 2021 (Tisková zpráva)

Kritika záměru středočeské D3 se opírá o odborné posudky a vyjádření expertů. Část z nich se iniciativa, která zastřešuje mj. 11 obcí nesouhlasících s dálnicí, rozhodla zveřejnit. Z posudků vyplývá, že projekt dálnice má zásadní vady, neodpovídá platné české legislativě ani mezinárodním závazkům, a že je jí budování může pro stát představovat značné riziko.

Posudky soudních znalců, vyjádření autorizovaných expertů, doplňkové průzkumy a revize dokumentace připravovaného záměru středočeské D3 jsou zatím zpracované v oblasti inženýrské geologie, biologie, kv ality ovzduší, hlukové zátěže a vlivu záměru středočeské D3 na problém změny klimatu. Rovněž další posudky budou v dohledné době k dispozici na adrese https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14

Velká část z nich uvádí, že projekt dálnice trpí zásadními vadami, odporuje legislativě, strategickým resortním dokumentům, technickým normám či mezinárodním závazkům ČR. Samotný záměr je v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1315/201 (o rozvoji transevropské dopravní sítě) a vlastní studie projektu již prokázala překročení jeho ekonomické efektivity.

Celý text tiskové zprávy

Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci…
Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
29. 11. 2021
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo…
Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…
Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím