ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďme výhodnější řešení dopravy na jih od Prahy!
Náš hlas
loading

Aktuality

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4

10. 6. 2021 (Tisková zpráva)

Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 vítají dostavbu dálnice D4. Tato dálnice představuje na rozdíl od středočeské D3 racionální dálniční spojení Středočeského a Jihočeského kraje v již zavedeném dopravním koridoru. Je ekonomicky i technicky dobře dosažitelná a netrpí zásadními problémy, jak tomu bohužel je u středočeské D3. Záleží jen na Ministerstvu dopravy a politické vůli, zda spojí D4 v blízké budoucnosti Prahu přímo s Českými Budějovicemi.

Stavba středočeské D3 je naopak v rozporu s vrcholným strategickým dokumentem Dopravní politika ČR a v rámci EU rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Oba tyto dokumenty požadují rozvoj dálniční dopravy pouze v existujících dopravních koridorech a preferují multimodální nízkoemisní způsoby dopravy před dálnicemi. 

Pro dopravní obslužnost východního prostoru od Vltavy (Benešovsko, Táborsko), je klíčová důkladná modernizace silnice I/3, zatímco státem protěžovaná západní varianta středočeské D3 by území jen přitížila přílivem indukované tranzitní dopravy. Místní dopravě by nepomohla. 

Středočeská D3 ohrožuje 60 km krajiny Posázaví, Benešovska a Voticka např. likvidací vodních zdrojů, fragmentací dosud neporušené krajiny, přívalem developerů a tranzitní dopravy, hlukem aj. V samotném Posázaví je jedním z problémů návrh tunelů a rekordně vysokého mostu v poddolovaném území. Soudní znalci zde upozorňují např. na vysoké riziko propadů terénu či nedostatečnost geologických podkladů projektu. 

Milan Makovec ze spolku Alternativa středočeské D3 situaci komentuje: „Ministerstvo dopravy si protiřečí, když volá po dopravní obslužnosti sídel a současně prosazuje trasu dálnice v nejméně zalidněné oblasti středočeského kraje mimo větší sídla a stávající dopravní koridory.“ 

Projekt středočeské D3 z 80. let minulého tisíciletí je prakticky stále v počátcích schvalovacího procesu. Kromě západní varianty existuje ještě východní varianta dálnice schválená stanoviskem EIA z roku 2012 a aktuálně diskutované „nedálniční“ řešení AD3 0+. 

Kontakt: Roman Andres (předseda) 732906107

Poznámky pro editory:
1. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 
2. alternativní řešení AD3 0+ v přehledné infografice: https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
3. text petice Alternativy středočeské D3: https://alternativad3.cz/petice
4. oponentní odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 
5. další tematické výstupy ke kauze středočeské D3: https://alternativad3.cz/pro-media/1/142 
6. hlavní fáze schvalovacího procesu SD3, červeně zvýrazněné body ještě neproběhly:
    1 zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
    2 posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
    3 dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
    4 řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
    5 územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
    6 dokumentace pro stavební povolení (DSP)
    7 stavební řízení
    8 majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
    9 zadávací řízení na zhotovitele stavby

Alternativa středočeské D3 zveřejnila přes dvě desítky odborných posudků upozorňujících na nedostatky kontroverzního projektu středočeské D3

31. 5. 2021 (Tisková zpráva)

Kritika záměru středočeské D3 se opírá o odborné posudky a vyjádření expertů. Část z nich se iniciativa, která zastřešuje mj. 11 obcí nesouhlasících s dálnicí, rozhodla zveřejnit. Z posudků vyplývá, že projekt dálnice má zásadní vady, neodpovídá platné české legislativě ani mezinárodním závazkům, a že je jí budování může pro stát představovat značné riziko.

Posudky soudních znalců, vyjádření autorizovaných expertů, doplňkové průzkumy a revize dokumentace připravovaného záměru středočeské D3 jsou zatím zpracované v oblasti inženýrské geologie, biologie, kv ality ovzduší, hlukové zátěže a vlivu záměru středočeské D3 na problém změny klimatu. Rovněž další posudky budou v dohledné době k dispozici na adrese https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14

Velká část z nich uvádí, že projekt dálnice trpí zásadními vadami, odporuje legislativě, strategickým resortním dokumentům, technickým normám či mezinárodním závazkům ČR. Samotný záměr je v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1315/201 (o rozvoji transevropské dopravní sítě) a vlastní studie projektu již prokázala překročení jeho ekonomické efektivity.

Celý text tiskové zprávy

ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3

23. 4. 2021 (Tisková zpráva)

Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí prosadit kontroverzní projekt středočeské D3 za každou cenu. Ministr dopravy a generální ředitel ŘSD tak budou čelit tlaku obou politiků, aby ovlivnili rozhodování státní správy.

Oba politici se demonstrativně setkali v místě plánovaného napojení SD3 na stávající úsek. Je smutné, že se musí setkávat v plískanici u silnice, aby vysílali do médií patetická gesta. Někdo by jim místo toho mohl v teple u stolu vysvětlit, v čem spočívá a proč je důležitý řádný schvalovací proces liniových staveb, proč je západní varianta středočeské D3 nevýhodná pro Středočeský kraj i Českou republiku, a také to, že „mít jasnou trasu" v případě tak drahého a riskantního projektu zdaleka nestačí. Více o tom v naší tiskové zprávě.

AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla

11. 3. 2021 (Tisková zpráva)

Hra na baviče a dopravního experta tiskového mluvčího Ing. Jana Rýdla dávno přerostla únosné meze. Mluvčí svérázně prezentuje zavádějící informace, kterými manipuluje veřejnost. Proto jsme zaslali společnou stížnost řediteli ŘSD Ing. Radku Mátlovi. Navíc se proslýchá, že Rýdl je skutečným vládcem ŘSD.

Spolky AD3 a Hnutí Duha České Budějovice, dotčené Rýdlovými výroky, zaslaly stížnost generálnímu řediteli ŘSD ing. Radku Mátlovi. Mají totiž pochybnosti, zda ředitel výroky Jana Rýdla schvaluje. V opačném případě by mohlo jít o Rýdlovu soukromou snahu nahrávající dodavatelským firmám dopravních staveb.

Tiskovou zprávu si přečtěte zde: https://www.alternativad3.cz/archive/11/tz-10-3-2021-spolky-stiznost-rydl-rsd-fin.pdf

Oficiální stížnost pak zde: https://www.alternativad3.cz/archive/13/stiznost-spolky-rydl-rsd-fin.pdf

Žádosti občanů hází úřad do spamu

28. 9. 2020 (Tisková zpráva)

Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3, z. s., vyzvaly v srpnu ministra dopravy a hejtmanku Středočeského kraje, aby přestali ignorovat Dopravní politiku ČR a aby pracovali na řešení dopravní situace na jih od Prahy. Hejtmanka nastavila na e-maily občanů antispamovou ochranu, a jejich dotazy a výzvy tak namísto k adresátovi padají do koše. Reakce ministerstva dopravy bude předmětem dalšího jednání.

Dopravní politika ČR  je vrcholový strategický dokument vlády popisující, jak by měl stát přistupovat k rozvoji dopravy. Občané a Alternativa středočeské D3 jsou znepokojeni tím, že Středočeský kraj tento dokument ignoruje, a vyzývají ministra dopravy a hejtmanku k nápravě. Mimo jiné jde o větší využívání osobní železniční dopravy na úkor individuální automobilové a o budování moderních terminálů propojujících železnici, autobusy, nemotorovou a individuální dopravu. Takové terminály například chybí v Olbramovicích a Voticích, kde je o cestování vlakem velký zájem, avšak u nádraží není kde zaparkovat. Občané poukazují na IV. železniční koridor dobře spojující Prahu s jihem, jenž by mohl být lépe využíván, kdyby u železničních zastávek existovala parkovací místa, úschovny kol či kdyby byla zavedena kyvadlová doprava mezi autobusovými a vlakovými nádražími. I realizaci této infrastruktury občané žádají v souladu s Dopravní politikou ČR. 

Text otevřených dopisů hejtmance a ministru dopravy je zde.

Výzvy adresované hejtmance Jermanové se ale po přijetí prvních dopisů začaly vracet jako nepřijaté. Administrátor webových stránek Alternativy středočeské D3 Milan Makovec říká: „K mému dotazu, proč nejsou přijímány emaily s žádostmi o naplňování dopravní politiky, mi na IT oddělení krajského úřadu sdělili, že nastavení antispamu na tyto emaily nařídilo bezpečnostní oddělení úřadu.“

Hejtmanka Jermanová dlouhodobě prosazuje kontroverzní západní variantu středočeské dálnice D3 a odmítá se zabývat ve všech ohledech šetrnějším a hlavně rychlejším řešením dopravních problémů na jih od Prahy. Zablokováním komunikace s občany o této věci nasadila svému jednání korunu a posílila svoji pověst papalášské političky.

Alternativa středočeské D3, z. s., podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Místo něj se snaží prosadit moderní efektivní řešení (AD3 0+), které je v souladu s principy udržitelné dopravy, státní Dopravní politikou, požadavky EU a s minimálními negativními dopady na okolí. Řešení AD3 0+ nemá nahradit dálnici, ale vyřešit stávající dopravní problémy.

KONTAKTY:
PhDr. Roman Andres, Alternativa středočeské D3, z. s., tel. 732 906 107
JUDr. Karla Chlumská, Alternativa středočeské D3, z. s., tel. 602 227 679

ODKAZY PRO EDITORY:

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-a-MFDI/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled/Dopravni-politika-CR-2014-–-2020.pdf.aspx

https://www.alternativad3.cz/hejtmanka-jermanova-ano-ve-stretu-zajmu/news/detail/1/2/52/0

https://www.alternativad3.cz/pro-media/1/142

https://benesovsky.denik.cz/ctenar-reporter/zlepsuje-skutecne-stredocesky-kraj-dopravu-20200313.html

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazska-doprava-na-pokraji-kolapsu-vznikl-plan-co-s-tim-82657

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
10. 6. 2021
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy…
ODS do předvolebního klání vytahuje kartu středočeské D3
23. 4. 2021
Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí…
AD3 a Hnutí Duha podaly stížnost na mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Rýdla
11. 3. 2021
Hra na baviče a dopravního experta tiskového…
Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3,…
Vyděšený Kuba
21. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení…
Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS…
Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020
11 obcí, 1500 občanů a 6 spolků podepsaných pod…
Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou…
Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
29. 8. 2020
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve…
Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
24. 8. 2020
Praha, 23. 8. 2020 - Iniciativa Alternativa…
Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020
Jesenice, 30. 6. 2020, tisková zpráva Alternativy…
Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
18. 3. 2020
Středočeský kraj pro zlepšení dopravní situace v…
Středočeská dálnice v roce 2024? Nereálné!
21. 7. 2019
Zahájení stavby středočeské D3 v roce 2024 je…
Ministerstvo dopravy propaguje kontroverzní dálnici na úkor místních lidí
17. 7. 2019
Ministerstvo dopravy proti lidem v regionu. Na…
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
26. 5. 2019
Dne 23. května proběhla v Jesenici u Prahy beseda…
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
28. 8. 2018
Jen málokdo nezná Posázaví, tradiční rekreační…
Válka o vodu v ČR začíná! Které ministerstvo bude na straně lidí?
18. 7. 2018
Žluté trávníky, vyprahlé zahrady, mrtvé lesy,…
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
22. 2. 2018
Dne 21. února 2018 se na silnici I/3 u Bystřice…
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
24. 4. 2017
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do…
Splňte sliby v krajské dopravě, vyzývají spolky Starosty a nezávislé
25. 10. 2016
Spolky sdružené v iniciativě Alternativa…
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
23. 9. 2016
Týdeník 5plus2, jeden z titulů mediálního domu…
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
9. 9. 2016
Na pozvání iniciativy Alternativa středočeské D3…
Dálnice D3 dopravní problémy středních Čech neřeší, shodli se občané v debatě
14. 6. 2016
Region jihu středních Čech potřebuje zlepšit…
Tento web používá ke správné činnosti cookies. Rozumím