ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Aktuality

Dopis premiérovi ČR

7. 3. 2017 (Dopis)

V Praze dne 7. března 2017

Bohuslav Sobotka, Předseda vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4 118 00
Praha 1 – Malá Strana

Vážený pane premiére,

s potěšením kvitujeme vládou schválený záměr poskytnout krajům tři miliardy korun na opravy silnic nižších tříd. Požadavek investovat peníze do řešení vážných dopravních problémů vítají zejména obyvatelé středních Čech, které dlouhodobě trápí špatná dopravní situace a odkládání jejího řešení s poukazem na možnou stavbu středočeské dálnice D3. Vaši snahu o navýšení financování a Váš spor s panem ministrem Ťokem vnímáme jako ilustraci situace, kdy skutečný problém nespočívá v absenci finančních prostředků, ale v nefunkčních způsobech a záměrech, jak tyto peníze investovat. Na jednu stranu je zde možnost řešit reálné místní dopravní problémy, na straně druhé málo efektivní a mnohdy kontroverzní velké projekty pro tranzitní dopravu. Typickým příkladem této situace je projekt, který se nás, obyvatel Středočeského kraje, zásadně týká: středočeská část dálnice D3.

Již léta nás trápí zplodiny a hluk z tranzitní dopravy vedené skrze obce s chybějícími obchvaty na silnici I/3 i na silnicích II. tříd, špatná dostupnost Prahy způsobená katastrofálním podfinancováním krajských silnic, nekoncepční a nedostatečná veřejná doprava. Pro tyto akutní problémy není středočeská dálnice D3 s plánovaným zprovozněním až v roce 2030 reálným řešením. Navržená trasa bude vyžadovat dlouhé přivaděče, které způsobí, že silnice I/3 zůstane dál významným dálkovým tahem. Místo dostupnosti Prahy nabídne pouze propojku na pražský okruh, z nějž cesta do centra vede po D1 nebo přes dopravně kolabující městskou část Krč. Do jedinečné a ekologicky i rekreačně cenné oblasti Posázaví přivede tranzitní dopravu ze severu Evropy na její jih. Konfliktní trasování cenným územím, například poddolovaným územím Jílovska s problematickou geologií, přináší riziko, že se stavba dálnice prodraží a že se bude nadále zpožďovat.

Rizikových momentů je zde daleko více, než uvádíme. Se znepokojením však konstatujeme, že předpokládané náklady této stavby jsou vysoko nade všemi průměry srovnatelných staveb v ČR (celá D3 cca 500 mil. Kč/km, středočeská část D3 cca 1mld. Kč/km!),1 ale i sousedních zemí (v Německu v přepočtu cca 300 mil.Kč/km).

Obáváme se, že středočeská D3 opakuje scénář dálnice D8: výběr konfliktní trasy, ignorování hlasů místních obyvatele i expertů, zpoždění více než deset let a nakonec realizace problematické a výrazně předražené stavby. Zkušenosti s přípravou a financování projektů v resortu dopravy a na Ředitelství silnic a dálnic nás utvrzují v tom, že velké dopravní stavby nejsou rychlou a účinnou úlevou od zátěže území jihu Středočeského kraje od dopravních problémů.

Vážený pane premiére, žádáme Vás, aby vláda České republiky nezůstala jen u jednorázového navýšení financování pro silnice nižších tříd pro rok 2017, a aby přistoupila k důslednému přehodnocení financování dopravních staveb s cílem favorizovat stavby, jež přinesou rychlou a účinnou úlevu od dopravních problémů místo toho, aby dlouze a nákladně plánovala velké stavby, jejichž realizace je v nedohlednu.

V této souvislosti Vás za obyvatele jižní části Středočeského kraje žádáme, aby vaše vláda zastavila financování přípravy středočeské dálnice D3 v kontroverzní západní variantě, a finance, které jsou na ni alokovány, poskytla Středočeskému kraji a Ředitelství silnic a dálnic na přípravu a financování účinných řešení s krátkou dobou realizace. Žádáme vás také, aby vláda učinila další politické, organizační a finanční kroky, které pomohou kraji a obcím s řešením dopravních problémů v jižní části středních Čech. Mezi řešeními, která musí dostat prioritu před novým tranzitním tahem, jsou zejména následující:

- výstavba obchvatů obcí na silnici I/3 (Benešov, Olbramovice, Miličín) i na silnicích druhých tříd (Jílové u Prahy, Kamenný přívoz, Neveklov a další), které povede ke zrychlení spojení Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska s Prahou;
- rozšíření silnice I/3 a výstavba mimoúrovňových křižovatek;
- investice do krajských komunikací, jež jsou ve špatném stavu;
- zlepšení systémů parkování u železničních stanic na IV. železničním koridoru;
- razantní posílení a zrychlení veřejné dopravy a zlepšení její koordinace.

Věříme, že stejně jako jste se postavil za zájmy občanů při přesunu financí pro kraje v roce 2017, postavíte se i za nás v dlouhodobém hledisku. Na rozdíl od slibů dalších politiků o přínosech stavby středočeské D3 totiž přesun financí na kraje skutečně přinese účinné zlepšení dopravy.
 

Žádost obcím o spolupráci při zlepšování dopravy
21. 12. 2020
Vyzvali jsme obce ke spolupráci na prosazovaní…
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi
2. 9. 2020
Vážený pane premiére, minimálně 11 obcí, 6 spolků…
Žádáme hejtmanku a ministra dopravy o naplňování Dopravní politiky ČR
20. 8. 2020
Žádejte hejtmanku a ministra dopravy o naplňování…
Středočeská D3 a její alternativy
1. 8. 2019
Výzva premiérovi ČR Andreji Babišovi
Odpovědi na otázku „PROČ“ předsedovi vlády Andreji Babišovi
22. 12. 2018
Vážený pane předsedo vlády, nebyli jsme přítomni…