ALTERNATIVA STŘEDOČESKÉ D3
Prosaďte výhodnější a šetrnější řešení dopravy na jih od Prahy! Náš hlas
loading

Album: Tiskové zprávy

11. 10. 2023 Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
11. 10. 2023 Krajský soud rozhodl o udělení výjimek z ochrany přírody na části trasy středočeské D3
Reakce Alternativy středočeské D3 na matoucí zprávu na webu Zdopravy.cz, kterou převzala i další média.
20. 7. 2023 Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
20. 7. 2023 Dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit
Ministerstvo dopravy protežuje záměr středočeské dálnice D3 z dob socialismu na úkor efektivních inovací. Problém může mít v resortu obecnou platnost a dostavbu dálniční sítě způsobem „za každou cenu“ je nutné změnit.
10. 2. 2023 Obce spolupracující s Alternativou středočeské D3 se shodují na upřednostnění místních řešení před výstavbou středočeské D3
10. 2. 2023 Obce spolupracující s Alternativou středočeské D3 se shodují na upřednostnění místních řešení před výstavbou středočeské D3
Představitelé obcí Posázaví, Benešovska a Voticka se sešli v Benešově k jednání o dopravních problémech území dotčeném záměrem středočeské dálnice D3.
18. 1. 2023 Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jedná ve věci středočeské dálnice D3 s představiteli obcí za zavřenými dveřmi
18. 1. 2023 Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jedná ve věci středočeské dálnice D3 s představiteli obcí za zavřenými dveřmi
Reakce Alternativy středočeské D3 na činnost ministra dopravy. Jednání ministra se starosty obcí za účasti dalších představitelů resortu dopravy proběhne v režii Ministerstva dopravy bez účasti veřejnosti a spolků ve čtvrtek 19.1. v Jílovém u Prahy v budově Regionálního muzea ve 12 - 14 hod. Alternativa středočeské D3, která koordinuje činnost obcí a spolků nesouhlasících se záměrem dálnice, se k události vyjádří v tiskové zprávě ráno v den konání schůzky.
10. 1. 2023 Ministerstvo životního dalo za pravdu odvolání odpůrců a ruší povolení ve věci středočeské dálnice D3
10. 1. 2023 Ministerstvo životního dalo za pravdu odvolání odpůrců a ruší povolení ve věci středočeské dálnice D3
Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, který udělil výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (dále ZCHDŽ) plánované středočeské dálnice D3 (dále SD3) v úseku 0301-0303 (Praha – Václavice). Jedná se o druhé zrušené rozhodnutí v této trase a schvalovací proces dálnice tak nemůže pokročit k územnímu řízení.
19. 12. 2022 - AD3 reaguje na  reaguje na podání žádosti o územní rozhodnutí
19. 12. 2022 - AD3 reaguje na reaguje na podání žádosti o územní rozhodnutí
Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) podalo 30. listopadu další žádost o vydání územního rozhodnutí středočeské dálnice D3 (dále SD3). Alternativa středočeské D3 (dále AD3) upozorňuje na skutečnost, že ani sedm let od podání první žádosti nebyly odstraněny nedostatky projektové dokumentace, ani zastaralost podkladových dat.
26. 9. 2022 - Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
26. 9. 2022 - Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice D3
Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované dálnice na podzemní vody v jejím okolí uvádí podstatné důvody, proč by nemělo dojít k automatickému prodloužení platnosti zastaralé EIA. Posudek dále prokazuje i nesoulad projektu s aktuální legislativou ČR, mezinárodními závazky na ochranu vod i vnitroresortními předpisy ministerstva dopravy.
8. 6. 2022 - Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
8. 6. 2022 - Příprava klíčové stavby zlepšující bezpečnost a průjezdnost silnice I/3 u Benešova selhává
Jaká je pak šance úspěšně postavit 60 km dálnice s mosty a tunely? Reakce Alternativy středočeské D3 na selhání ŘSD při přípravě zahloubení silnice I/3 u Konopiště.
3. 5. 2022 - Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
3. 5. 2022 - Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska dopadu na klima
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální legislativou a absenci prověření záměru z hlediska klimatického dopadu. Je to i závažná překážka k prodloužení platnosti zastaralého stanoviska EIA. Realizovat projekt v rozporu s politikou na ochranu klimatu může být pro ČR značně škodlivé nejen z hlediska environmentální a ekonomické udržitelnosti.
27. 4. 2022 - Ministerstvo dopravy chce navzdory svým předchozím slibům, že bude středočeskou D3 budovat najednou, postupovat v oddělených úsecích
27. 4. 2022 - Ministerstvo dopravy chce navzdory svým předchozím slibům, že bude středočeskou D3 budovat najednou, postupovat v oddělených úsecích
Kromě prodloužení zastaralého stanoviska EIA chce Ministerstvo dopravy navzdory svým předchozím slibům schvalovat záměr dálnice v oddělených úsecích (tzn. salámový postup).
5. 4. 2022 - Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
5. 4. 2022 - Ředitelství silnic a dálnic chce pro dálnici D3 prodloužit zastaralé stanovisko EIA
ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o prodloužení platnosti stanoviska EIA. To přitom již jednou prodlouženo bylo, a již nyní je vysoce neaktuální jak vzhledem k datům, o něž se opírá, tak vzhledem k současné legislativě – chybí např. posouzení vztahu záměru ke klimatické změně, jak to vyžaduje Evropská komise.
12. 1. 2022 - Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
12. 1. 2022 - Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci středočeské dálnice D3 prokazuje geotechnická rizika v oblasti tunelů u Bohulib a uvažovaného dálničního mostu přes Sázavu.
6. 1. 2022 Dezinformace kolem středočeské D3 mají odradit obce a veřejnost z účasti ve schvalovacím procesu.
6. 1. 2022 Dezinformace kolem středočeské D3 mají odradit obce a veřejnost z účasti ve schvalovacím procesu.
Alternativa středočeské D3 upozorňuje na deziterpretaci rozsudku Nejvyššího správního soudu v médiích.
3. 11. 2021 Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
3. 11. 2021 Platnost stanoviska EIA u středočeské D3 v roce 2022 podruhé vyprší
Stanovisko EIA, které v roce 2011 schválilo západní i východní variantu středočeské D3 jako „možné“, propadlo již v roce 2017 a jeho platnost byla následně prodloužena. Nyní skončí platnost podruhé v roce 2022.
8. 6. 2021 Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
8. 6. 2021 Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4
Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 vítají dostavbu dálnice D4. Tato dálnice představuje na rozdíl od středočeské D3 racionální dálniční spojení Středočeského a Jihočeského kraje v již zavedeném dopravním koridoru.
1. 6. 2021 Alternativa středočeské D3 zveřejnila přes dvě desítky odborných posudků upozorňujících na nedostatky kontroverzního projektu středočeské D3
1. 6. 2021 Alternativa středočeské D3 zveřejnila přes dvě desítky odborných posudků upozorňujících na nedostatky kontroverzního projektu středočeské D3
Kritika záměru středočeské D3 se opírá o odborné posudky a vyjádření expertů. Část z nich se iniciativa, která zastřešuje mj. 11 obcí nesouhlasících s dálnicí, rozhodla zveřejnit. Z posudků vyplývá, že projekt dálnice má zásadní vady, neodpovídá platné české legislativě ani mezinárodním závazkům, a že je jí budování může pro stát představovat značné riziko.
20. 4. 2021 Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí prosadit kontroverzní projekt středočeské D3 za každou cenu
20. 4. 2021 Martin Kupka a Martin Kuba (oba ODS) chtějí prosadit kontroverzní projekt středočeské D3 za každou cenu
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba společně s radním Středočeského kraje Martinem Kupkou plánují přimět ministra dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele ŘSD Radka Mátla k urychlení schvalovacího procesu dálnice. Ministr dopravy a generální ředitel ŘSD tak budou čelit tlaku obou politiků, aby ovlivnili rozhodování státní správy.
10. 3. 2021 Stížnost na způsob vystupování tiskového mluvčího ŘSD ing. Jana Rýdla v médiích
10. 3. 2021 Stížnost na způsob vystupování tiskového mluvčího ŘSD ing. Jana Rýdla v médiích
Spolky dotčené Rýdlovými výroky zaslaly stížnost generálnímu řediteli ŘSD ing. Radku Mátlovi.Mají totiž pochybnosti, zda ředitel výroky Jana Rýdla schvaluje. V opačném případě by mohlo jít o Rýdlovu soukromou snahu nahrávající dodavatelským firmám dopravních staveb.
28. 9. 2020 Žádosti občanů hází úřad do spamu
28. 9. 2020 Žádosti občanů hází úřad do spamu
Téměř stovka občanů a Alternativa středočeské D3, z. s., vyzvaly v srpnu ministra dopravy a hejtmanku Středočeského kraje, aby přestali ignorovat Dopravní politiku ČR a aby pracovali na řešení dopravní situace na jih od Prahy.
21. 9. 2020 Vyděšený Kuba
21. 9. 2020 Vyděšený Kuba
Reakce Alternativy středočeské D3 na vystoupení předsedy jihočeské ODS Martina Kuby k problematice středočeské D3 v posledních dnech. V minulém týdnu převzala média prohlášení předsedy jihočeské ODS Martina Kuby o tom, že je vyděšený z toho, že premiér Andrej Babiš bude přemýšlet. Potud by to byla jen úsměvná historka...
18. 9. 2020 Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
18. 9. 2020 Spor o středočeskou dálnici D3 není soutěž petic, ale hodnot
Reakce Alternativy středočeské D3 na článek „ODS spustila petici za dostavbu D3 ve středních Čechách“ ze dne 17. 9. 2020.
17. 9. 2020 Představitelé rezortu dopravy v čele s ministrem Havlíčkem v médiích záměrně překrucují debatu o řešení dopravy na jih od Prahy
17. 9. 2020 Představitelé rezortu dopravy v čele s ministrem Havlíčkem v médiích záměrně překrucují debatu o řešení dopravy na jih od Prahy
Nepravdivě je popisován i průběh schůzky Alternativy středočeské D3 (AD3) s premiérem Babišem konané dne 2. 9. na Úřadu vlády. Ohrazujeme se proti takovému klamání veřejnosti a uvádíme na pravou míru některé skutečnosti.
8. 9. 2020 Další problém pro středočeskou dálnici D3. Ministerstvo ŽP zrušilo rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů
8. 9. 2020 Další problém pro středočeskou dálnici D3. Ministerstvo ŽP zrušilo rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů
Ministerstvo životního prostředí aktuálně zrušilo dvě vydaná rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů - pro jeden úsek dálnice D3 a pro stavbu týneckého přivaděče. Krajský úřad Plzeňského kraje musí znovu projednat žádost Ředitelství silnic a dálnic o udělení výjimky z ochrany zákonem chráněných druhů živočichů, o kterou žádalo v souvislosti s přípravou středočeské dálnice D3. Odvolání podaly obce, vlastníci pozemků i spolky. Územní řízení pro středočeskou D3 nemůže proběhnout bez pravomocného udělení těchto výjimek. Příprava stavby tak nabere další výrazný skluz.
2. 9. 2020 Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
2. 9. 2020 Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy
11 obcí, 1.500 občanů a 6 spolků podepsaných pod peticí Alternativy středočeské D3 (www.alternativad3.cz/petice) požaduje, aby vláda a Ministerstvo dopravy věnovali pozornost bezodkladnému zlepšení bezpečnosti a průjezdnosti na silnici I/3 a veřejné dopravě před doposud protežovanou středočeskou dálnicí D3. Premiéra zaujala předkládaná řešení a navrhl pokračovat v jednání. Další schůzka by se měla uskutečnit ještě na podzim tohoto roku.
1. 9. 2020 Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
1. 9. 2020 Hejtmanka Jermanová (ANO) ve střetu zájmů
Středočeská dálnice D3, protežovaná hejtmankou Jermanovou, je stále na počátku schvalovacího řízení. Projekt navíc trpí zásadními vadami. Například odporuje Dopravní politice ČR (strategický vládní dokument), odporuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/201, studie ekonomické a dopravní výhodnosti celé dálniční stavby není aktuální a je účelově zkreslené.
28. 8. 2020 Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
28. 8. 2020 Lživá cena dálnice jako argument pro její výstavbu?
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve své snaze protežovat problematickou středočeskou dálnici D3 opakovaně uvádí výrazně nižší cenu této stavby, než jaká odpovídá realitě. Proti 38 miliardám, o kterých mluví hejtmanka, totiž stojí reálný odhad realizačních nákladů ve výši 62 miliard. Tuto částku uvádí Národní investiční plán, a usvědčuje tak hejtmanku z účelové lži.
26. 8. 2020 Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
26. 8. 2020 Je Dopravní politika ČR pouhým cárem papíru?
Iniciativa Alternativa středočeské D3 vyzvala ministra dopravy a hejtmanku Středočeského kraje k naplňování tezí Dopravní politiky ČR ve Středočeském kraji.
30. 6. 2020 Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
30. 6. 2020 Ředitelství silnic a dálnic plánuje pražský okruh u Jesenice rozšířit na osm pruhů
Přestože město Jesenice již dlouho trpí nadměrnou zátěží z dopravy, především hlukem z pražského okruhu (D0) v nočních hodinách, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde v těsné blízkosti města plánuje navýšit dopravní kapacitu a v budoucnu připojit další dálnici – středočeskou D3.
25. 6. 2020 Obchvat Netvořic má přiblížit výstavbu středočeské D3. Vlastníci pozemků s ním nesouhlasí
25. 6. 2020 Obchvat Netvořic má přiblížit výstavbu středočeské D3. Vlastníci pozemků s ním nesouhlasí
Obchvat Netvořic má přiblížit výstavbu středočeské D3. Vlastníci pozemků v Netvořicích s obchvatem nesouhlasí a podmiňují jeho stavbu platným stavebním povolením na středočeskou dálnici D3, se kterou úzce souvisí. Středočeský kraj však zvolil nechvalně známou salámovou metodu.
14. 6. 2020 Hejtmanka Středočeského kraje žádá Babiše a jeho ministry, aby „dohlédli“ na schvalovací proces středočeské D3
14. 6. 2020 Hejtmanka Středočeského kraje žádá Babiše a jeho ministry, aby „dohlédli“ na schvalovací proces středočeské D3
Hejtmanka Středočeského kraje žádá Babiše a jeho ministry, aby „dohlédli“ na schvalovací proces středočeské D3. „Nepřípustné“, tvrdí právník.
2. 3. 2020 Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
2. 3. 2020 Zlepšuje skutečně Středočeský kraj dopravu?
Zlepšuje Středočeský kraj situaci na silnici I/3?
29. 11.  2019 Obce Posázaví, Benešovska a Voticka trápí zátěž dopravou, špatná průjezdnost a bezpečnost silnic v regionu
29. 11. 2019 Obce Posázaví, Benešovska a Voticka trápí zátěž dopravou, špatná průjezdnost a bezpečnost silnic v regionu
Obce Posázaví, Benešovska a Voticka trápí zátěž dopravou, špatná průjezdnost a bezpečnost silnic v regionu. Spoléhat se na plánovanou dálnici je nejisté
TZ 26. 5. 2019
TZ 26. 5. 2019
Jesenice nesouhlasí se středočeskou dálnicí D3. Není zdaleka sama.
TZ 29. 4. 2019
TZ 29. 4. 2019
Podřezávání větve (o suchu a divném boji s ním)
TZ 28. 8. 2018
TZ 28. 8. 2018
Projekt středočeské D3 ohrožuje rekreační zázemí Pražanů
TZ 17. 7. 2018
TZ 17. 7. 2018
Válka o vodu začíná i v ČR
TZ 22. 2. 2018
TZ 22. 2. 2018
Zanedbaná a nebezpečná silnice I/3, tzv. Benešovská
TZ 1. 4. 2017
TZ 1. 4. 2017
Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
TZ 25. 10. 2016
TZ 25. 10. 2016
Splňte sliby v krajské dopravě vyzývají spolky Starosty a nezávislé
TZ 23. 9. 2016
TZ 23. 9. 2016
Babišův týdeník manipuluje s krajskými volbami
TZ 9. 9. 2016
TZ 9. 9. 2016
Starostové: špatnému projektu D3 se budeme aktivně bránit
TZ 1. 9. 2016
TZ 1. 9. 2016
Kdo brzdí řešení dopravních problémů v regionu
TZ 14. 6. 2016
TZ 14. 6. 2016
Dálnice D3 dopravní problémy neřeší